Thông tin tuyên truyền

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận Pháp luật (07/04/2023)
MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ (23/08/2023)
(Trích Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 07/9/2021 của Bộ Xây dựng về Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư)
MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG (23/08/2023)
(Trích Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ)
Tuyên truyền các giải pháp cải cách hành chính - Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến theo Công văn số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông (23/08/2023)
Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01/8/2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.
Các hoạt động tuyên truyền cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội dân tại Quận 7 (23/08/2023)
Nguyễn Thị Ngọc Thu - Hòa giải viên tiêu biểu tận tụy, hết lòng vì nhân dân” (03/08/2023)
BÀI VIẾT GIỚI THIỆU GƯƠNG HÒA GIẢI VIÊN GIỎI CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7
Hòa giải viên – người làm dâu trăm họ (02/08/2023)
BÀI VIẾT GIỚI THIỆU GƯƠNG HÒA GIẢI VIÊN GIỎI CỦA UBND PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7
Tuyên truyền Thông tư 27/2022/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (26/07/2023)
Tuyên truyền Nghị quyết số 89/2023/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (24/07/2023)
Nghị quyết số 89/2023/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
Tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 24/6/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (21/07/2023)
Nghị quyết số 98/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 24/6/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.
Tuyên truyền Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 (20/07/2023)
Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, cụ thể như sau
Tuyên truyền Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (19/07/2023)
Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, được thực hiện từ ngày 01/7/2023
Tờ gấp tuyên truyền một số quy định về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để tuyên truyền cho người dân tại Quận 7 (11/07/2023)
Buổi phổ biến, quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (10/07/2023)
Thực hiện kế hoạch số 1421/KH-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức phổ biến, quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
Buổi tuyên truyền Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại Quận 7 (06/07/2023)
Sáng 21/6/2023, Ủy ban nhân dân Quận 7 tổ chức hội nghị phổ biến Luật khám, chữa bệnh cho cán bộ, công chức khối đảng, cơ quan chính quyền Quận; công chức Tư pháp – Hộ tịch 10 phường; cán bộ, nhân viên Trạm Y tế 10 phường, Bệnh viện Quận 7; Bệnh viện Pháp - Việt; Bệnh viện đa khoa Tân Hưng; Bệnh viện Tim Tâm Đức; báo cáo viên pháp luật Quận; tuyên truyền viên pháp luật 10 phường.
Buổi tuyên truyền cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn Quận 7 (05/07/2023)
Ngày 26/6/2023, Ủy ban nhân dân Quận 7 phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận tổ chức buổi tuyên truyền một số nội dung Luật Trẻ em và Luật giao thông đường bộ cho trẻ em sống tại Cơ sở bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Long Hoa.
Buổi tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại Quận 7 (21/06/2023)
Ngày 14/6/2023, Phòng tư pháp Quận 7 đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ về quy trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho lãnh đạo, công chức có thẩm quyền thực hiện tại Ủy ban nhân dân quận và 10 phường theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Công văn số 996/TP ngày 16/06/2023 của Phòng Tư pháp (20/06/2023)
V/v đăng tải nội dung tuyên truyền pháp luật về đất đai
Hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại Quận 7 (14/06/2023)
Luật Sĩ quan Quận đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội ban hành năm 1999, sửa đổi, bổ sung các năm 2008, 2014 (sau đây gọi tắt là Luật Sĩ quan).
Ngày tuổi trẻ với chuyển đổi số - tuyên truyền, hướng dẫn thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (15/03/2023)
Nhằm thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên trong việc ứng dụng công nghệ mới, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trau dồi chuyên môn, sáng tạo trong sử dụng các ứng dụng công nghệ vào đời sống nhất là gắn với hoạt động công tác Đoàn.
Xem theo ngày:
Xem