Thông tin tuyên truyền

Phiên tòa giả định tại Quận 7 – Tuyên truyền phòng, chống ma túy - hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 (17/03/2023)
Ngày 12/03/2023, Ban Thường vụ Quận Đoàn 7 phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức Phiên tòa giả định và diễn kịch tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy - hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023.
Ngày tuổi trẻ với chuyển đổi số - tuyên truyền, hướng dẫn thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (15/03/2023)
Nhằm thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên trong việc ứng dụng công nghệ mới, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trau dồi chuyên môn, sáng tạo trong sử dụng các ứng dụng công nghệ vào đời sống nhất là gắn với hoạt động công tác Đoàn.
Triển khai, tập huấn văn bản pháp luật cho các cơ sở Y, Dược, Mỹ phẩm, Dịch vụ thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Quận 7 năm 2023 (15/03/2023)
Ngày 03/3/2023, Phòng Y tế Quận 7 - thành viên của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Quận 7, đã tổ chức 01 buổi triển khai, tập huấn các văn bản pháp luật cho các cơ sở Y, Dược, Mỹ phẩm, Dịch vụ thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Quận 7, nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cho các cơ sở kinh doanh, để các cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật trước khi Ủy ban nhân dân quận thực hiện kiểm tra.
Phiên tòa giả định tại Quận 7 – Tuyên truyền phòng, chống ma túy - hưởng ứng hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 (14/03/2023)
Ngày 12/03/2023, Ban Thường vụ Quận Đoàn 7 phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức Phiên tòa giả định và diễn kịch tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy - hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023.
Tuyên truyền, tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Quận 7 (14/03/2023)
Hoạt động tuyên truyền, tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Quận 7
Hoạt động lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) tại Quận 7 (02/03/2023)
Chiều ngày 24/02/2023 tại Hội trường Trung tâm Chính trị Quận 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) theo Kế hoạch số 265/KH-MTTQ-BTT ngày 13/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7.
Tuyên truyền pháp luật về Thông tư 09/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (02/03/2023)
Thông tư 09/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/02/2023 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2023.
Tuyên truyền pháp luật về Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 (20/02/2023)
Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm 12 chương và 121 điều được Quốc hội thông qua vào ngày 09/01/2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 khóa XV (Sau đây gọi tắt là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023).
Tuyên truyền pháp luật về Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (18/01/2023)
Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Tuyên truyền pháp luật về “Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022” (30/12/2022)
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua vào ngày 14/11/2022 gồm 06 chương 56 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, thay thế Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
Tuyên truyền pháp luật về “Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công” (30/12/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Xuân Tình Nguyện - Lần thứ 15 năm 2023 (30/12/2022)
Tuyên truyền pháp luật về “Luật Thanh tra năm 2022 - nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra” (20/12/2022)
Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 (thay thế Luật Thanh tra năm 2010) với nhiều điểm mới nổi bật giúp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Một số điểm mới nổi bật đó là:
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác” (13/12/2022)
Bộ Công an ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác, có hiệu lực từ ngày 19/12/2022.
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải” (13/12/2022)
Ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải” (13/12/2022)
Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải, có hiệu lực ngày 01/02/2023.
Tuyên truyền pháp luật về “Quyết định 2228/QĐ-BTP ngày 14/11/2022 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp” (22/11/2022)
Ngày 14/11/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2228/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
V/v kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (22/11/2022)
Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em trong các khu chung cư; để nâng cao sự hiểu biết, chịu trách nhiệm trước phạm luật về các hành vi bạo lực với trẻ em.
Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11” - Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày chính trị - văn hóa tinh thần” (18/11/2022)
Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày chính trị - văn hóa tinh thần” trong lực lượng vũ trang Quận 7, đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11”.
Tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11 và thực hiện trợ giúp pháp lý tại phường Tân Phong, Quận 7 (15/11/2022)
Ngày 04/11/2022, Ủy ban nhân dân phường Tân Phong đã tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” cho đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời kết hợp với Phòng Tư pháp Quận 7 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân cư trú trên địa bàn phường.
Xem theo ngày:
Xem