Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền pháp luật về “Quyết định 2228/QĐ-BTP ngày 14/11/2022 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp” (22/11/2022)
Ngày 14/11/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2228/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
V/v kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (22/11/2022)
Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em trong các khu chung cư; để nâng cao sự hiểu biết, chịu trách nhiệm trước phạm luật về các hành vi bạo lực với trẻ em.
Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11” - Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày chính trị - văn hóa tinh thần” (18/11/2022)
Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày chính trị - văn hóa tinh thần” trong lực lượng vũ trang Quận 7, đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11”.
Tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11 và thực hiện trợ giúp pháp lý tại phường Tân Phong, Quận 7 (15/11/2022)
Ngày 04/11/2022, Ủy ban nhân dân phường Tân Phong đã tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” cho đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời kết hợp với Phòng Tư pháp Quận 7 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân cư trú trên địa bàn phường.
Quận Đoàn 7 tổ chức Phiên tòa giả định và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11 chủ đề “Tuổi trẻ Quận 7 với pháp luật” (15/11/2022)
Sáng ngày 09.11.2022, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 7, Quận Đoàn 7 phối hợp cùng Phòng Tư pháp Quận, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Quận 7 với Pháp luật” hưởng ứng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình đã diễn ra một số nội dung như:
Truyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11 và thực hiện trợ giúp pháp lý tại phường Tân Kiểng, Quận 7 (15/11/2022)
Ngày 11/11/2022, Ủy ban nhân dân phường Tân Phong đã tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” cho đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời kết hợp với Phòng Tư pháp Quận 7 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân cư trú trên địa bàn phường.
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư 06/2022/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành” (15/11/2022)
Ngày 25/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 06/2022/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp:
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư 08/2022/TT-BTC Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại” (15/11/2022)
Ngày 01/11/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTC Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại (thông tư có hiệu lực từ ngày 22/12/2022).
Tuyên truyền Luật Xây dựng, Luật Đất đai cho chức sắc, chức việc các cơ sở Phật giáo trên địa bàn Quận 7 (15/11/2022)
Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 phối hợp Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam quận thực hiện tuyên truyền Luật Xây dựng, Luật Đất đai cho chức sắc, chức việc các cơ sở Phật giáo trên địa bàn Quận 7 – đây là một trong các hoạt động tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11.
Các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quận 7 - 09/11/2022 (15/11/2022)
Ủy ban nhân dân Quận 7 đã thực hiện các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11/2022 như:
Buổi truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý ở cơ sở trên địa bàn Quận 7 năm 2022 tại phường Phú Mỹ (19/10/2022)
Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về tài chính năm 2022 (kế hoạch 1044/KH-STP ngày 21/3/2022 của Sở Tư pháp), người cao tuổi, người cao tuổi khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030 (Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7), đồng thời thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi-01/10.
Tuyên truyền pháp luật về “Quyết định 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2022 Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025” (17/10/2022)
Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1085/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025, theo đó mục tiêu về rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa được xác định như sau:
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải” (17/10/2022)
Ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải (có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022).
Danh sách cộng tác viên Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; các tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên, báo cáo viên và Hoà giải ở cơ sở năm 2022 (29/09/2022)
Giao ban chuyên đề về công tác chứng thực năm 2022 (28/09/2022)
Ngày 23/9/2022, Phòng Tư pháp Quận 7 đã tổ chức cuộc họp giao ban chuyên đề về công tác chứng thực năm 2022, với sự tham dự của ông Nguyễn Thành Băng – Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp Thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp; lãnh đạo và công chức Tư pháp - Hộ tịch 10 phường. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Băng đã có trao đổi, giải đáp, hướng dẫn 15 trường hợp cụ thể, tình huống thực tế phát sinh trong công tác chứng thực của đơn vị.
Tuyên truyền pháp luật về “Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử” (19/09/2022)
Ngày 05/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, nghị định có hiệu lực ngày 20/10/2022.
Phiên tòa giả định tổ chức tại trường THPT Tân Phong - tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường (19/09/2022)
Sáng ngày 12/9/2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Quận 7 – Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 7 đã phối hợp với Trường THPT Tân Phong, Quận 7 tổ chức phiên tòa hình sự giả định tại sân trường THPT Tân Phong với nội dung tuyên truyền phòng, chống “bạo lực học đường” – đây là vấn đề thời sự, rất được quan tâm trong thời gian qua.
Buổi gặp gỡ, đối thoại tại diễn đàn “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” của lãnh đạo Quận 7 (09/09/2022)
Ngày 27/8/2022, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7 chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức diễn đàn “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” để trẻ em trên địa bàn Quận 7 được gặp gỡ, giao lưu và đối thoại với lãnh đạo về các vấn đề trẻ em quan tâm.
Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị (08/09/2022)
Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị
Danh sách báo cáo viên pháp luật quận; tuyên truyền viên pháp luật 10 phường đã được rà soát, kiện toàn trong năm 2022 (08/09/2022)
Danh sách báo cáo viên pháp luật quận; tuyên truyền viên pháp luật 10 phường đã được rà soát, kiện toàn trong năm 2022
Xem theo ngày:
Xem