Xuất bản thông tin

Kế hoạch số 2833/KH-UBND ngày 08/08/2022 của UBND quận 7

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Kế hoạch số 6026/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND quận 7

Phát triển kinh tế - xã hội quận giai đoạn 2021 - 2025

1580/TNMT-TN

Danh sách đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình cá nhân

2362/QĐ-UBND

Quyết định Về việc thu hồi đất do người dân tự nguyện trả lại đất Nguyễn Văn Lương - Hoàng Thi Thùy Linh

1074/QĐ-UBND

bổ sung quy hoạch lộ giới tuyến hẻm thuộc thửa đất 53, 54, 59, 60, 62, 502 tờ bản đồ số 5, phường Phú Mỹ kết nối giao thông đường vào sân vận động Quận 7

2815/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 7