Giới thiệu chung

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 7 (11/04/2017)
Bảo hiểm xã hội Quận 7 được thành lập theo Quyết định 3212/QĐ-BHXH ngày 06/11/2006 của BHXH Việt Nam về việc thành lập BHXH Quận 7 trực thuộc BHXH TPHCM, Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2007.
BAN BỒI THƯỜNG GPMB (11/04/2017)
Bài giới thiệu về Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7
ĐỘI THANH TRA ĐỊA BÀN QUẬN 7 (11/04/2017)
Đội Thanh tra địa bàn quận 7 thành lập theo Quyết định 282/QĐ-SXD-TCCB ngày 15/5/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
Thi hành án Quận 7 (11/04/2017)
Bài viết giới thiệu về chi cục thi hành án dân sự Quận 7
Phường Bình Thuận (11/04/2017)
Bài viết giới thiệu về Phường Bình Thuận
Phòng nội vụ Quận 7 (11/04/2017)
Theo Công văn số 1261/UBND-VP ngày 15 tháng 03 năm 2017 về cung cấp thông tin cập nhật lên trang thông tin điện tử mới của Quận 7
PHÒNG Y TẾ QUẬN 7 (12/04/2017)
Giới thiệu phòng y tế Quận 7
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN 7 (12/04/2017)
Bài giới thiệu đôi nét về Ban CHQS quận 7
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 7 (12/04/2017)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 7 được thành lập từ ngày 01/4/1997 đến năm 2017 được 20 năm. Hiện nay, Hội có 07 nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
PHƯỜNG PHÚ MỸ (12/04/2017)
Bài viết giới thiệu đôi nét về phường Phú Mỹ
Xem theo ngày:
Xem