title Giới thiệu

PHÒNG KINH TẾ
Thứ ba, 11/04/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Bài giới thiệu về phòng kinh tế

1. Giới thiệu chung:

          Phòng Kinh tế quận 7 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 7; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận 7; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          Phòng Kinh tế quận 7 có tư cách pháp nhân, có con dấu, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước theo quy định.

          2. Chức năng, nhiệm vụ:

          Phòng Kinh tế quận 7 có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận 7 thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; thương mại; dịch vụ; quản lý năng lượng; thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và tư nhân; nông nghiệp; du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân dân quận 7 và quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

          Phòng Kinh tế có 10 biên chế gồm: 01 Trưởng phòng; 01 Phó Trưởng phòng và 08 chuyên viên.

          Số điện thoại liên hệ: 08 37851642

          Địa chỉ hộp thư điện tử: kinhte.q7@tphcm.gov.vn

          Địa chỉ cơ quan: số 07 đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7

          Lãnh đạo phòng Kinh tế gồm:

  • Trưởng phòng:                    bà Phan Trang Hương            Số điện thoại: 090 3393396
  • Phó Trưởng phòng:   bà Phạm Thị Minh Thu  Số điện thoại: 0908 553 009

Tác giả: Gia Bảo

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 8829
Tin mới hơn
Tin đã đưa