Văn bản pháp luật Quận 7
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 26  
Tiêu đềNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhSố ký hiệu
Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND quận 7, Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH1517 ngày 17/5/2013 do UBND quận 7 cấp cho ông (bà) Đoàn Văn Tiết - Huỳnh Ngọc Bích 30/06/2016 Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH1517 ngày 17/5/2013 do UBND quận 7 cấp cho ông (bà) Đoàn Văn Tiết - Huỳnh Ngọc Bích UBND Quận 7 1782/QĐ-UBND
Quyết định số 32/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 10/11/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 UBND Quận 7 32/QĐ-UBND
Quyết định số 33/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường 10/11/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND Quận 7 33/QĐ-UBND
Quyết định số 34/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch 10/11/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND Quận 7 34/QĐ-UBND
Quyết định số 35/QĐ-UBND Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 10/11/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND Quận 7 35/QĐ-UBND
Quyết định số 36/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Quản lý đô thị 10/11/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 7 36/QĐ-UBND
Quyết định số 37/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tư pháp 10/11/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tư pháp UBND Quận 7 37/QĐ-UBND
Quyết định số 38/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10/11/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Quận 7 38/QĐ-UBND
Quyết định số 29/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Y tế 02/11/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Y tế UBND Quận 7 29/QĐ-UBND
Quyết định số 26/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 30/10/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND Quận 7 26/QĐ-UBND
Quyết định số 27/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc phòng Nội vụ 30/10/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc phòng Nội vụ UBND Quận 7 27/QĐ-UBND
Quyết định số 28/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Kinh tế 30/10/2015 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Kinh tế UBND Quận 7 28/QĐ-UBND
Thông Báo số 741/TB-UBND ngày 28/6/2013 v/v niêm yết mức thu phí và lệ phí trong thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" thuộc lĩnh vực đất đai tại UBND Quận 7 28/06/2013 Về việc niêm yết mức thu phí và lệ phí trong thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” thuộc lĩnh vực đất đai UBND Quận 7 741/TB-UBND
QĐ số 10/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND quận 7 về phân công thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông" thuộc lĩnh vực đất đai và môi trường tại quận 7. 21/06/2013 Về phân công thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, UBND Quận 7 10/QĐ-UBND
QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND quận 7 21/06/2013 về phân công thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông" thuộc lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương, Thành lập và phát triển doanh nghiệp; khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tại UBND quận 7. UBND Quận 7 11/QĐ-UBND
Công văn số 3576/UBND-QLĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND quận 7 28/12/2012 Về quy trình đăng ký sửa chữa cải tạo nhà ở riêng lẽ không đủ điều kiện cấp phép xây dựng tạm. UBND Quận 7 3576/UBND-QLĐT
Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của UBND Quận 7 23/07/2010 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật UBND Quận 7 06/2010/QĐ-UBND
Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của UBND Quận 7 20/04/2010 Về việc công bố danh mục đường bộ trên địa bàn quận 7. UBND Quận 7 46/QĐ-UBND
Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2009 của UBND Quận 7 06/10/2009 Về bãi bỏ văn bản. UBND Quận 7 13/2009/QĐ-UBND
Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2009 của UBND Quận 7 09/04/2009 Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Tuyến (cư ngụ: 266/2A Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4) để thực hiện dự án xây dựng cầu Bản thay thế cầu Đa Khoa trên đường Nguyễn Thị Thập. UBND Quận 7 37/QĐ-UBND
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
8
9
8
1
9
Tìm kiếm