Văn bản của Thành phố
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 22  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
20/NQ-HĐND 09/12/2015 Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dung đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dung trên địa bàn Thành phố
1193/QĐ-UBND 11/03/2013 Quyết định về việc công bố bãi bỏ TTHC thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng tại UBND phường-xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM
54/2012/QĐ-UBND 03/12/2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.
5914/QĐ-UBND 19/11/2012 Quyết định về việc công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận-huyện
5915/QĐ-UBND 09/11/2012 Quyết định về việc công bố TTHC lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường-xã, thị trấn.
22/2012/QĐ-UBND 31/05/2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2007/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
16/2012/QĐ-UBND 18/04/2012 Quyết định Ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
81/2011/QĐ-UBND 18/12/2011 Ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
85/2010/QĐ-UBND 22/12/2010 Về ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố
3492/QĐ-UBND 05/11/2010
Đã được ban hành kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009; Quyết định số 4949/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố
48/2010/QĐ-UBND 20/07/2010 Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo.
3431/UBND-ĐTMT 17/07/2010 Về thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.
46/2010/QĐ-UBND 13/07/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
44/2010/QĐ-UBND 13/07/2010 Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Thành lập và phát triển doanh nghiệp.
3066/QĐ-UBND 10/07/2010 Về thành lập Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3010/QĐ-UBND 07/07/2010 Về điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 5734/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất cho Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh.
41/2010/QĐ-UBND 02/07/2010 Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành.
2829/QĐ-UBND 30/06/2010 Về giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển nhà Quốc Cường để đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại phường Tân Kiểng - quận 7.
2848/QĐ-UBND 27/05/2010 Về gia hạn cho Công ty Liên doanh Bông Sen thuê đất tại phường Phú Thuận - quận 7.
98/2009/QĐ-UBND 22/12/2009 VỀ THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
8
9
7
7
9
Tìm kiếm