CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

 


Tập thể CB-NV Công ty Dịch vụ Công ích

- Địa chỉ: 85/10, Phường Phú Mỹ, Quận 7
- Điện thoại: 8738441 - 8731588
- Chức năng hoạt động: sửa chữa, nâng cấp và xây dựng nhà thuộc sở hữu nhà nước, tham gia di dời, giải toả và bố trí tái định cư theo qui hoạch của thành phố, xây dựng công trình dân dụng.

 

  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
8
9
8
0
8
Tìm kiếm